KÜMES VE ISI

Youtube Videosu için Tıklayınız – Civciv Kümes ve ISısı 

Bir çok kanatlı türünde vücut sıcaklığı 40 °C’nin üzerindedir.

Yüksek vücut sıcaklığı kanatlıları diğer türlere kıyasla hastalıklara karşı daha dirençli kılar. Çünkü yüksek sıcaklıklar mikroorganizmaların üremesini kısıtlar.

Kuşların akciğerleri ile bağlantılı vücut boşluklarındaki hava keseleri de serinleme sağlar. Yine 40 °C’nin üstünde olan vücut sıcaklıkları yüksek ısıyı iyi tolere etmelerini sağlar. Bununla birlikte %75 nem ve 38 °C’den yüksek çevre koşullarına fazla maruz bırakılmamalıdırlar.

Kümes ortamında ısı gerektiğinden fazla ise, hayvanlar ısı kaynağından tamamen uzaklaşırlar.  İdeal ısı şartlarında ise kümesin her yerine eşit olarak yayılırlar. Soğuk koşullarda üşüyen civciv, piliç ve tavuklar bir araya gelip gruplar halinde toplanırlar.

Hayvanların tüylerini kabarttıkları ve hareketlerini azalttıkları gözlenir. Düşük ortam sıcaklığı koşullarında yem tüketimi biraz artar. Hayvan, artan yem tüketimi ile biraz daha fazla ısı üretir. Yine büyümede ve yumurta veriminde düşüşler görülür. . Yumurtacı sürülerde kümes sıcaklığının 15’c’ nin daha altına düşmesi halinde yumurta veriminde düşüşler görülür. Sıcaklığın çok düşmesi (-25’c) ölümlere yol açabilmektedir.

 

Soğuk mevsimlerde kümeslerin gereği kadar (minimum) havalandırılması da önemlidir. Aslında iyi idare edilen kümeslerde kümes sıcaklığı ile kümesin havalandırılması arasındaki denge gereği gibi kurulmuş olmalıdır. Kümeslerde havalandırmayı durdurarak sıcaklığı yükseltmek doğru bir davranış değildir.

Soğuk mevsimlerde Gereği kadar havalandırılmayan kümeslerde havanın nem oranı yükselir. Bu durum civciv, piliç ve tavukların solunum sırasında nefesleri ile dışarıya buhar şeklinde su çıkarmaları ile ilgilidir.

-Yetişkin bir tavuk günde yaklaşık 6,3 gram su kaybeder. Bunun %40’ı solunumla, %60’ı ise dışkı yoluyladır.

-100 tavuk bir günde yaklaşık 15 litre suyu ortama verir.

ETÇİ CİVCİVLER DIŞINDA, İLK HAFTA CİVCİVLERDE ÇEVRE SICAKLIĞI MAXİMUM 32 DERECEDİR.

İyi havalandırılmayan bir kümeste, İÇERİDEKİ ISI ARTTIKÇA, HAVANIN TAŞIDIĞI NEM DE ARTAR, buna bağlı olarak hamam havası denilen ortam oluşur.

 HAVA KESESİ İLTİHAPLARI (hayvanın öter gibi ağzını açması) ve  kümes altlığı ıslanmasından dolayı SİNDİRİM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI (Arkada BEYAZ dışkı birikmesi ile uzun süre kümesten kaybolmayan ve ölümlere neden olan SALMONELLA P.) ve buna bağlı sorunlar ortaya çıkar (Islak altlık sendromu).

Kümes içerisinde, altlık ve benzeri malzemelerde küflenmeler başlar, kümes havasında, amonyak, karbondioksit, karbonmonoksit ve benzeri zararlı gazların oranı artar, oksijen oranı azalır.

NEW CASTLE gibi ciddi kayıplara neden olan hastalıkların bu kümeslerde ortaya çıkma riski 2 KAT FAZLADIR.

BU SEBEPLE ÜŞÜRLER ENDİŞESİ İLE CİVCİV BAKIM ÜNİTELERİNİN HER TARAFININ KAPATILIP, DELİKLERLE SAĞLANAN HAVALANDIRMA YETERSİZ GELMEKTEDİR.

CİVCİV YETİŞTİRİLEN ÜNİTELERİN ÜST YADA ÖNLERİNİN TAMAMEN HAVA GEÇİŞİNİ SAĞLAMASI, ISININ DA 32 DERECEDEN FAZLA OLMAMASI GEREKMEKTEDİR.

Her mevsimde kümeslerin gereği kadar ısıtılıp havalandırılması hayvanların sağlığı ve dolayısı ile üretimin başarısı açısından çok önemlidir. Düşük ve yüksek çevre sıcaklığının ve özellikle ısı dalgalanmalarının civciv, piliç ve tavuklarda verim düşüklükleri yanında bağışıklık mekanizmasının bozulmasına da yol açtığı bilinmelidir.

 

KÜMES VE ISI” te bir düşünce

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir