SALMONELLA P. – BEYAZ İSHAL

SALMONELLA PULLORUM – BEYAZ İSHAL

 • İştahsızlık, depresyon, topallık
 • Beyaz, sarı ishal, kabarmış tüyler, tüylerin arka kısmında kirlenme.
 • Solunumla ilgili belirtiler vardır (nefes darlığı, nefes almada zorluk) fakat sinir sistemine ait belirtiler görülmez.
 • Bir ısı kaynağı etrafında kanatlıların toplanması
 • Dışkılamada zorlanma, dışkı birikmesi, ağlar gibi tiz ses çıkarma,
 • İştahsızlık
 • Zayıflık
 • Yetersiz büyüme
 • Nefes darlığı
 • Körlük
 • Şişkin eklemler

Etken Salmonella pullorum’dur (GR.negatif). Sporsuz bir bakteridir. Somatik O antijenine sahiptir. Etken kontamine materyallerde ve dış ortamda 14 ay ,kümeste 3-3.5 ay, yemlerde 2 ay canlı kalabilir.

Salmonella pullorum ve bakteriyal beyaz ishal de denilen Pullorum hastalığına Tavuklar  doğal konakçıları olmasına rağmen  , diğer kuşlar da enfekte olabilirler. Hindi, bıldırcın, sülün, ördek, güvercinler, serçe, kanarya ve papağanlarda enfeksiyonlar rapor edildi. Salmonella pullorum tarafından yapılan  enfeksiyon , domuzlarda, sığırlarda, kedilerde, köpeklerde, tilkilerde, tavşanlarda da bildirilmiştir.

Pullorum hastalığı, yabani kanatlılar, memeliler ve sinekler tarafından sürülere sokulabilir. Bir sürüde enfeksiyon bulaşmış karkasların yamyamlığı, yara bulaşması ve yem, su ve çöplerin dışkı kontaminasyonu gibi kuşlar ile kuşlar arasındaki temasta yayılır. Daha da önemlisi, bakteriler yumurta yoluyla aktarılabilir, bu yüzden enfekte sürülerden alınan civcivler de enfekte olabilir. Pullorum hastalığından iyileşen bir tavuğun yumurtalarının üçte birine geçer.

 • Salmonella Pullorum ile Enfeksiyonlar , ilk 2-3 haftada genç tavuklarda ve hindilerde genellikle çok yüksek mortaliteye (potansiyel olarak% 100’e yaklaşmaktadır) neden olmaktadır. Yetişkin tavuklarda mortalite yüksek olabilir, ancak sıklıkla klinik bulgular yoktur. Hastalık oranı %10-80, ölüm oranı %100’e kadarPullorum hastalığı tavuklarda ve hindi tavuklarında akut sistemik bir hastalıktır. Enfeksiyon yumurta ile aktarılır ve yetişkin kuşlar asemptomatik iken genelde beyaz ishal ve yüksek ölüm oranı ile karakterizedir. Kuluçkahaneden sonra 7-10 gün içinde morbidite ve mortalite oranları yükselmiştir. Etkilenen tavuklar uyuşuk görünürler, depresifleşirler ve büyümeleri gecikir. Birçok tavuktaki kloaka çevresindeki tüyler, ishalli dışkılar ile lekelenir veya kuru dışkılarla yapışır. Yumurta veya kuluçkahane kontaminasyonu yoluyla bulaşan enfeksiyon genellikle yaşamın ilk birkaç gününde 2-3 haftaya kadar ölümle sonuçlanır. Hastalığın belirtileri ilk beş ila on gün arasında görünmeyebilir. Çoğu ölüm, yaşamın ikinci veya üçüncü haftasında gerçekleşir.Bu formun tipik özelliği, kalp, akciğerler, karaciğer, gizzard duvarları ve bağırsaklarla peritondur: Ve bu bölgelerden birinde veya birkaçında gri beyazımsı noktalar görülür.

 • S. pullorum taşıyıcı katmanlı tavukların enfekte yumurtaları tarafından bulaşır. Çoğu yumurtadan çıkarılan enfekte tavuk, gastrointestinal ve idrar yolları yoluyla mikroorganizmayı yatay bir yol ile diğer kuşlara yaymaktadır. Yetişkin taşıyıcı kuşlar ajan da dışkıları yoluyla yayarlar.

 • Etkilenen kuşlar bir ısı kaynağının yakınında toplanırlar, anorektiktirler, zayıf görünürler ve kloaka çevresinde beyazımsı dışkı birikir. Tıkanan kloaka yüzünden dışkı yapılamaz ve bu esnada ağlar gibi tiz ses çıkarırlar. Hayatta kalanlar küçüktür ve sıklıkla ovaryumun lokalize enfeksiyonu olan asemptomatik taşıyıcılardır.
 • Kullanımdan önce kuluçka makinesini ve ilgili ekipmanı daima dezenfekte edin. Kemirgen veya yabani kanatlı dışkıları ile bulaşan ortamlara maruziyeti en aza indirin. İyi böcek kontrolü uygulama Ölmüş hayvan karkaslarını uygun bir şekilde imha edin, ölü ya da çürüyen hayvanlarla kuşların temas etmesine izin vermeyin.

 • Ne Kullanılmalıdır?

 • 7 GÜN İÇME SULARINA VİTAVERM VE MOVER KOYULUR. ARDINDAN 3 GÜN PROBİO VERİLİR. ANCAK ÜŞÜRLER ENDİŞESİ İLE HAVALANDIRMA KAPATILMAMALI, YEM GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR. MÜMKÜNSE YEMLERE SIVIYAĞ İLAVESİ YAPILMALIDIR.

TAVUKLARDA BEYAZ İSHAL İÇİN TIKLAYIN !

SALMONELLA P. – BEYAZ İSHAL” te bir düşünce

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir