KÜMES DEZENFEKSİYONU VE KİREÇ

YOUTUBE VİDEOMUZ İÇİN TIKLAYINIZ – KÜMESTE TOZ KİREÇ KULLANILIR MI?

Ön temizlik aşaması

Bunu için kümes boşaltıldıktan sonra dezenfektanın kümesin her yanına dağılması için boş olmasını sağlamak gerekir. Dezenfeksiyon öncesi temizliği engelleyen yemlikler, suluklar, yem kapları ve el arabaları gibi eşyalar dışarı taşınarak işleme başlanmalıdır. Hayvan barınaklarında sadece zemin değil duvar ve tavanda etmen bulaşıklığına maruz kalabilir, eğer bir barınak dezenfekte edilecekse, kaba pislikler ve artıklar atıldıktan sonra tavandan başlanarak duvarlar ve zemine doğru temizlik tamamlanmalıdır.

Toprak zeminli kümeslerde zeminin kazınarak temizlenmesi bir kat toprağın dışarı atılması gerekir. Temizlik aşamasında aşırı toz olması önlenmelidir. Basınçlı su kullanımı ile fırçalama yapmak yeterli olacaktır.  Ancak, bolca temiz ve soğuk su ile de aynı sonuç elde edilebilirse de temizleyici madde olarak dezenfektanlar, deterjanlar, %2’lik kostik soda veya %4’lük soda çözeltilerinden yararlanılması garantili sonuç verecektir.

Zeminde eskimiş iyice yapışmış altlıklar ve gübreler uygun şekilde ıslatıldıktan sonra dikkatlice kazınarak toplanmalı ve kümes dışına taşınmalıdır. Tüm gübre, kirlenmiş altlık ve kullanılmamış yem artıklarını ortamdan ayrılıp, zemin iyice temizlenmelidir. Bu aşama çok önemlidir, çünkü gübre ve süprüntü yüksek miktarlarda mikroorganizma içermekte olup ciddi bir enfeksiyon kaynağıdır. Altlık çıktıktan sonra ahır içinde 1 cm2 den örnek alınıp bakılırsa 30 milyon mikroorganizma sayılabilir. Böyle atıkların depolama veya biriktirme yerine taşınması aşamasında çevreye dağılmamasına dikkat etmek gerekir. Bu nedenle atıkların taşınması için kullanılacak araçların üzeri plastik örtü veya branda ile kapatılmalıdır. Tüm gübre ve kirli altlık kalıntılarını kül haline gelinceye kadar yakınız veya uygun bir şekilde alandan uzaklaştırınız.

Ayrıca, kümes zemini taş, tuğla veya beton ise dezenfektanlarla iyice fırçalanarak yıkanması gerektiği, toprak ise dezenfektanlarla ıslatıldıktan sonra 20 cm. derinliğinde kazılarak kaldırılıp yerine temiz toprak ilave edilerek üstüne dezenfektan maddeler serpileceği de eklenen bir diğer hususu teşkil etmektedir. Kümesin tam olarak dezenfeksiyonu kireçle badana yapılarak tamamlanması da eklenen bir diğer husustur.

KİREÇ KULLANIMI:

Kireç, organik olmayan (anorganik) bir bileşiktir. Kalsiyum karbonatın (CaCO3) ısıtılarak karbon dioksidinin (C02) uçurulmasıyla kalsiyum oksit (CaO) (sönmemiş kireç) elde edilir. Kalsiyum oksit (CaO) su etkisiyle «kalsiyum hidroksit»» (CaOH) (sönmüş kireç) olur. Halk dilinde sönmemiş kirece yalnızca «kireç» denilir.

Söndürme işlemi sırasında sönmemiş kireç suyla ekzotermik reaksiyona girerek Ca(OH)2 ’e dönüştüğünden, ısı ile birlikte büyük bir hacim genişlemesi olur ve bu arada hacmi 2.5 kat artar. Yarım kilo sönmemiş kireç, 0°C’deki 1 litre suyun sıcaklığını kaynama noktası olan 100°C’ye çıkaracak büyüklükte bir reaksiyon ısısı vermektedir

Sönmemiş kireç

Yanmamış kireç suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı ürettiği için serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürür ve dezenfeksiyon sağlanmış olur. Kümes içinde hayvan yokken ve uzun etkili dezenfeksiyon yapılacaksa sönmemiş kireç ıslak zemine atılarak uygulanır. Çünkü, kümes yüzeyine toz olarak uygulandığında sönmemiş kireç hayvan varsa çıkan havadan, solunum hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle suda seyreltilerek veya ıslak zemine uygulanması ve içeride hayvan yoksa yüksek düzey ve miktarda uygulanması tavsiye edilir. Çünkü yanmamış kireç suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı üretir ve serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürerek dezenfeksiyon sağlamış olur. Eğer kuru zemine yanmış kireç atılacak olursa suyla reaksiyon olmayacağı için ısı çıkmaz ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleşmez.

Kirecin kümeslerde uygulama şekli:

  1. Kümes içindeki dışkı ve kaba pisliklerin temizlenmesi

2.Kümes zeminin ıslatılması

  1. Sönmemiş kirecin kümes zeminine serpilmesi
  2. 30 dk sonra kümes içindeki kirecin ıslanıp ıslanmadığı kontrol edilir.
  3. Kuru yer varsa hortum yardımı ile kirecin üzerine incecik su püskürtülerek ıslatılır

Kirecin tozlu kalması, hayvanların CİĞERLERİNE TOZUN DOLMASI ve ciğerlerde yanmaya sebebiyet vereceğinden hayvan, insan da yeterli nefes alamaz ve akciğerde ciddi hasar bırakır. Hayvanlar ahıra reaksiyon devam ederken erken alınırsa kirecin etkin kokusu hayvanda öksürük yaparak rahatsız eder. Bu nedenle dezenfeksiyon sonrası havalandırma yapmak çok önemlidir.

Sönmüş kireç kullanımı

Sönmüş kireç, beyaz renkte nem çekici özelliği olan bir maddedir. Yumuşak kaygan ve sabun hissi veren çözelti oluşturur . Yanmamış kireç suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı ürettiği için serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürür ve dezenfeksiyon sağlanmış olur. Eğer zemine yanmış kireç atılacak olursa bu etkisini gösteremez. Ancak, hayvan varken zemine uygulanacak kireç koruyucu etkisi ile de yardımcı olur. Sönmüş kirecin antimikrobiyal activitesi ıslak çevrede hidroksil iyonları salması ile ilgilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir