KOKSİDİOZ

KOKSİDİOZ

NEDENİ: Koksidioz  , dünyadaki en yaygın ve ekonomik açıdan önemli tavuk hastalıklarından biridir. Buna, virüs veya bakteri değil Coccidia denilen konakçı bağırsak sistemine zarar veren, üretim, morbidite ve ölüm kaybına neden olan parazit bir organizmadır.

Paratifo bakterisi gibi hareket edip bağırsakların duvarlarına yerleşir ve burayı zamanla mahveder. Bu durumda aynı Paratifoda olduğu gibi ishal ortaya çıkar. Koksidioz bir hastalıktan çok güçsüzleştirici zayıflatıcı bir haldir. Fakat, vücuda etkisi nedeniyle hayvanın hastalıklara kolay hedef olmasını sağlar. Bu nedenle tedavisi lazımdır.

BELİRTİLERİ:

Diyare(ishal) ,sindirilmemiş yem parçaları, depigmentasyon, kanlı dışkı, tüylerin kalitesinin bozulması ,gelişme geriliği ve mortalite de yavaş seyirli bir artış koksidiozun en belirgin external semptomlarıdır. Sekonder enfeksiyonlara davetiye çıkarırlar. Yıpranan barsak dokusunda nedbeler gelişmesi sonucu barsağın resorbsiyon yeteneği azalır.Civcivlerin kursakları genişlemiştir ve içi sıvı bir madde ile doludur. Kanat ve ayaklarda felçler gelişir.Yaşlı tavuklarda kronik seyreder.

Sulu,açık renkli gaita

Bazen yeşil, yeşilimsi, mukoid, irinli, sulu, yer yer sindirilmemiş besin ihtiva eden ishal

 Bazen kahverengimsi, kanlı gaita, bu durumda ishal görülmeyebilir

İştahsızlık, az yem yeme

Fazla su içme

Zayıflama, zamanla aşırı zayıflama (kuruma)

Kuyruğun pislenmesi

Kabarık tüyler

Kuyruk üstü yağ bezesinin olduğu bölge yada kuyruk sokumu bölgesi yukarı çekilmiş, kuyruk aşağı doğru kıvrılmış halde durma

Karın bölgesinin ağrılı hali

BULAŞMA ŞEKLİ VE MÜCADELE:

Tavuklar, sporlanmış oositleri (parazit ‘yumurta’ ‘) kontamine olmuş çöplerden alır ve bu parazitler bağırsak duvarının hücrelerini istila eden bağırsak yoluna geçer. Enfekte etme ve üreme yeteneği olmayan oositler gübreler ile etrafa yayılırlar. Altlıkta enfekte edebilme ve üreme yeteneklerini kazanan oositler tavuklar tarafından ağız yolu ile alınarak enfekte olurlar.

Oositler çevrede iklimsel aşırılıklara ve dezenfektanlara dirençlidirler ve topraklarda haftalarca hayatta kalabilirler. Bununla birlikte, fermantasyon ve amonyak mevcudiyetinden kaynaklanan ısı nedeniyle gün boyunca sadece çöplerde kalırlar. Ayakkabıları temizlemek ve kuluçka makineleri arasında elbise alışverişi yapmak ve kemirgenleri ortadan kaldırmak gibi iyi hijyen, oositlerin bulaşmasını en aza indirmeye yardımcı olur. İyi korunmuş, damla damla su hatları gibi etkin çiftlik yönetimi, kurutmada sporülasyonu önemli ölçüde düşürdüğü için çöpteki enfekte oositlerin seviyesini en aza indirir.

Yani, bu hastalığın bireylerde aktif hale gelmesinin dışında salgın olarakda baş gösterme olasılığı var. Bunu engellemek için bilmeniz gereken şey, koksidiyoz organizmasının hayvanlarınızı hastalandırması için ergen olması gerektiği ve ergenleşmesini de hayvanların vücudunun dışında gerçekleştirmesi. Bunu kümesinizde, yerde bulunan dışkıların içinde gerçekleştirirler. Günlük olarak bu dışkıları temizlemek sadece bu hastalığı değil kanatlı hastalıklarının 90%’ının bu yolla bulaşımını önlemekte bire bir. Daha iyi bir yöntemde,kümes tabanının tel veya parmaklıklı tabakadan olması. Eğer bu olanak yoksa tabanın her zaman temiz olması ve, her zaman kuru olması. Nemli ortamlar bakteri ve virüsler için ideal üreme koşulları yaratır. Koksidiozun rahatça üreyebileceği başka bir ortamda toprak zemindir.

  • Sürüye kontrölsüz, karantina altına alınmadan yeni giren hayvanlar,

  • Dışarıda, özellikle çatıda yağmur oluklarındaki bulaşık suların içilmesi,

  • Kontamine kafes ve ekipman,

  • Kontamine su ve yem

    UYGULAMA:

    Halsizlik, uyuklama gibi sorunlar yoksa önce iç parazit uygulaması, 3 gün COXİMİN, ardından 3 gün PROBİO verilir.

    Halsizlik, uyuklama varsa 7 Gün COLİFORCE içme suyuna koyulur. Ardından MULTİVERM ve PROBİO verilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir