Ascites Sendromu (Şiş Karın, PULMONER HİPERTANSİYON SENDROMU )

        Etlik ticari piliç sürülerinde en sık görülen ölüm nedenlerinden biridir. Hızlı büyüme oranlarına doğrudan bağlı olduğu için piliçlere özgü bir kardiyovasküler hastalıktır. Ascites sendromu sağ kalp konjestif kalp yetmezliği ve valvüler yetmezlik sonucu ortaya çıkar.

Çeşitli çevresel faktörler ascites sendromunun başlamasına katkıda bulunur. Bunlar arasında hızlı büyüme, stresli yaşam koşullarına (aşırı kalabalık, yetersiz havalandırma veya fazla soğuk veya sıcak gibi) maruz kalma ve yem yönetimi sayılıyor.

 • BÜYÜME HIZINI YAVAŞLATMAK İÇİN YEM YEMEYİ AZALTIN
 • STRES FAKTÖRLERİNİ ORTADAN KALDIRIN
 • AŞIRI SICAK VEYA SOĞUĞA MARUZ BIRAKMAYIN
 • HAVALANDIRMA VE IŞIK FAKTÖRLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİN
 • KARINDA ŞİŞME
 • NEFES ALMADA ZORLUK
 • UYUŞUKLUK
 • DERİDE MAVİLEŞME-YEŞERME
 • YÜKSEK RAKIMDA BESLEMEK
 • STRES
 • SOĞUK VEYA SICAĞA MARUZ KALMAK
 • AMONYAK TOKSİSİTESİ
 • FAZLA IŞIK UYGULAMALARI
 • KALP YETMEZLİĞİ
 • SALPENJİT
 • E.COLİ
 • NEKROTİK ENTRİT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir