Newcastle – Yalancı Veba – Veba Hastalığı

Newcastle hastalığı (ND), dünya çapında hem evcil hem de yabani kuşları etkileyen oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır. ND, kuş paramyxovirus (APMV) olarak da adlandırılan Newcastle hastalığı virüsünden (NDV) kaynaklanır.

Klinik bulgular etkilenen sisteme bağlı olarak değişir. Bazı virüs suşları sinir sistemine, diğerleri solunuma veya sindirim sistemine saldırır. Etkilenen hayvanlarda denge kaybı, Anormal baş ve boyun pozisyonu, başını öne doğru eğme veya boyunda bükülme, Bacaklarında ve kanatlarında tek taraflı veya bilateral kısmi veya tam felç görülür
ND’nin şiddeti büyük ölçüde değişir ve aşağıdaki faktörlere bağlıdır: virüsün şiddeti, tavuğun yaşı (genç civcivler daha hassastır), diğer organizmalarla eşzamanlı enfeksiyon, stres ve bağışıklık durumuna göre değişmektedir.

Hastalıkta ciddi solunum sistemi bulguları dikkati çeker. Göz çevresinde, sakallarda ve başta ödem görülür. Ölümden önce yeşil ishal, kaslarda tremor, tortikollis, bacak ve kanatta paraliz, opistotonus görülebilir. Yumurta periyodundaki tavuklarda yumurta kabuğunda incelme, renk açılması, kabuksuz yumurta ve ciddi oranda yumurta veriminde düşme görülür. Mortalite yüksek seviyelere ulaşabilir.

Newcastle virüsü duyarlı hayvanlara başta solunum sistemi olmak üzere, sindirim sistemi, deri ve göz konjoktivasından girerek hastalık meydana getirebilir. Virüsle bulaşık yem, su, sekretler, ekstretler ve diğer maddeler birer hastalık kaynağıdırlar. Virüs vücuttan gaita, solunum yolu ve yumurta yolu ile saçılabilmektedir. Bulaşmada yabani kuşlar (serçe, güvercin, kumru vs.), sokucu sinekler, kemiriciler, gaita, diğer canlı ve cansız materyaller (viyoller, malzeme, giyim eşyaları, kamyonlar, çizme v.s.) önemli rollere sahiptirler. Hastalık bulunan yakın çiftliklerden kuşlar, kemiriciler, havalandırma bacalarından çıkan tozlar, araçlarla kolayca taşınabilmektedir.

 • Yeni Hayvan Alındığında ESKİ VE YENİ HAYVANLARI BİRLİKTE AŞILAYIN VE Mutlaka Karantinaya Alın ve Hemen sürüye eklemeyin
 • Kümes havalandırmasına dikkat edin
 • İTHAL, EGZOTİK,YABANİ KUŞ VE GÜVERCİNLERDEN UZAK TUTUN
 • Rüzgar ve cereyanda bırakmayın
 • Kümes altlığını temiz tutun
 • BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ yüksek tutun
 • AŞI takvimine  uyun. 
 • SALLABAŞ
 • BAŞIN ÖNE DOĞRU EĞİLMESİ(KAMBUR GİBİ)
 • BOYUN BÜKÜLMESİ
 • DENGE KAYBI
 • DAİRE ÇİZEREK YÜRÜME
 • KAFA SALLAMA
 • BACAK VE KANAT FELÇLERİ
 • İSHAL-KANLI İSHAL
 • NEFES DARLIĞI
 • SES KISIKLIĞI
 • SIK NEFES ALMA
 • İŞTAHSIZLIK
 • DÜŞÜK YUMURTA VERİMİ
 • UYUŞUKLUK
 • TÜY KABARTMA
 • ANORMAL YUMURTALAR
 • TÜNEKTEN DÜŞME
 • Kümese yeni tavuk koyulması
 • Kuru, tozlu koşullar
 • Kötü havalandırma Cereyan
 • Islak, nemli Altlık
 • YABANİ KUŞLARLA TEMAS
 • FARE VE KEMİRGENLER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir