Kolera (Tavuk Kolerası – Fowl Kolera)

Sakallarda Şişme
Kulak Kanalında Şişme
Gözde Tabaka
Boyunda Bükülme

Tavuk kolerası, dünya çapında evcil ve yabani kuşların son derece bulaşıcı bakteriyel bir hastalığıdır. Pasteurella multocida, gram negatif, spor oluşturmayan, çubuk şeklinde bir bakteridir. P. multocida’nın 16 somatik serotipi vardır, her biri farklı patojenikliğe sahiptir.

Hastalık akut septisemi veya kronik lokalize enfeksiyon olarak kendini gösterir.
Akut Form: Enfekte tavuklarda ateş, tüy kabartma, uyuşukluk, iştahsızlık, ağızdan mukoza akıntısı, solunum hızının artması ve siyanoz gelişebilir. İshal, mukuslu yeşilimsi bir renge ilerleyen sulu, beyazımsı bir akıntı olarak başlayarak da gelişebilir. Kronik Form: Sakallar, sinüsler, ayak tabanı, sternal bursa, eklemler (bacak veya kanat) veya kulakların lokalize enfeksiyonu (şişlik, iltihaplanma ve apse) olarak ortaya çıkar. Kulaklar söz konusuysa, enfekte hayvanlarda, orta kulağın tutulumundan boyunda bükülme (torticollis) görülebilir. Bazen hırıltı ve dispne solunum yolu enfeksiyonlarına sekonder olarak ortaya çıkabilir. Koleranın bu formu 3 ila 4 hafta sürebilir ve bazen tedavi gördükten sonra bile yıllarca devam edebilir.

Hasta hayvanların dışkıları ve burun akıntıları hastalık mikrobunu taşır. Bu akıntıların sağlıklı hayvanların tükettikleri yem ve içme sularına karışması hastalığın yayılmasını sağlar. Hastalık mikrobu dışkıda 1 ay, toprakta 3 ay kadar hayatta kalabilmektedir. Bu süre oldukça uzundur bu nedenle hastalık hızlı bulaşma ve yayılma eğilimine sahiptir. Mikrobun kümeste solunum yolu ile de alınması mümkündür. Ayrıca dış parazitlerin hastalığı yayabilme özellikleri bulunmaktadır.

-Enfekte hayvanlarla doğrudan temas

-Enfekte konaklardan ve bit gibi haşerelerden dışkı ile çevre, yem veya suya bulaşarak.

-Vahşi veya evcil hayvanlardan ölümcül olmayan saldırıları (köpekler, kediler ve rakunlar, ağız boşluklarında ve tırnaklarının altında yüksek miktarda bakteri taşıyıcıları olarak bilinir).

-Bir saldırgan hayvanın ağzında bulunan veya bir avcı tarafından yapılan herhangi bir çizik, sıyrıktan

-Ekipman, giysi, kafes, vb. bulaşan bakteri de hayvanlarda hastalığı oluşturabilir

 • HALSİZLİK
 • ATEŞ
 • İŞTAHSIZLIK
 • TÜY KABARTMA
 • İSHAL
 • AĞIZDA SALYA
 • HIZLI NEFES ALMA
 • İBİK ŞİŞMESİ
 • SAKAL ŞİŞMESİ
 • SİNÜS-GÖZ VE YÜZ ŞİŞMESİ
 • AYAK ŞİŞMESİ
 • KULAKTA İLTİHAP
 • İBİK KARARMASI
 • BOYUN DÖNMESİ
 • FELÇ
 • AYAK-KANAT TUTULMASI
 • EKLEMDE ŞİŞME HIRILTI
 • GÖZDE TABAKA
 • Yabani Kuşlar
 • Fare ve Kemirgenler
 • Kümese yeni hayvan eklenmesi
 • Yer-Yem değişikliği
 • Yaralanmalar – Sıyrıklar
 • Pis su ve suluklar
 • Fare – Sinek – Bit gibi haşere ve yabani kuşları uzak tutun
 • Su ve Sulukları Temiz Tutun
 • Altlıkları Temiz Tutun
 • Yeni Gelen hayvanları Karantinaya alın
 • Dış parazit uygulamalarını Düzenli yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir