Çiğ Yem Atma Sendromu

Çiğ Yem Atma Sendromu

• Kanatlı tarafından alınan yemlerin yeterince sindirilmeden sindirim
kanalını terk etmesidir.
• Yetersiz canlı ağırlık artışı,
• Fazla yem tüketimi,
• Yemin yetersiz düzeyde değerlendirilmesi,
• Ayrıca büyüme sürecinde %10-12’lere varan ölümler ortaya
çıkmaktadır.
• Bu sendromun gelişmesine neden olan birçok faktör vardır
• Sindirim sistemini etkileyen birçok bakteriyel ve viral hastalık yanında
başta koksidiyoz olmak üzere birçok paraziter hastalığın çiğ yem atma
sendromunun gelişmesinde etkili olduğu bilinmektedir.

Rasyon ile ilgili olan nedenler;
• Rasyonda Na, K ve Cl iyonu dengesinin iyi olmaması
• Acılaşmış yağların rasyonda kullanılması
• Biyojenik aminlerin varlığı
• Tannik asit fazlalığı
• Yemlerin mikotoksinler ile bulaşık olması
• Antinutrisyonel faktörlerin varlığı

 Çiğ yem atma sendromu için alınabilecek önlemler:

-Koksidiyoz ihtimali için Vitaverm uygulanır.

-Haftada 1 gün Vitality İmprover verilerek toksik etkiler azaltılabilir.

Probio içeriğindeki probiyotik, maya ve enzimler ile zararlı etkiler minimuma indirilebilir.

-Mısır, soya ve tam yağlı soya üretimi ve depolanmasında dikkatli
olmalı
-Karma yemlerde bakteri üremesini, küflenmeyi ve acılaşmayı
önleyecek tedbir alınmalıdır.
-Yemlerde üreyebilecek mikotoksinler en önemli metabolizma organı
olan karaciğer üzerinde önemli tahribatlar oluşturmaktadır.
-Rasyonlara gereksiz ve/veya aynı yönde etkili birden çok yem katkı
maddesinin katılmasından kaçınılmalıdır.
-Sindirim sistemini tahrip eden paraziter, bakteriyel ve viral hastalıklar
için gerekli önlemler alınmalıdır.
-Kümeslerde optimum çevre koşulları sağlanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir